Download Quizduel for PC

Quizduel

Quizduel

FEO Media AB

Clicking the Download button will download the setup file to your desktop. Opening this file launches Air Installer to manage your installation process, we may use third-party advertising companies to serve ads when you visit our website. You may also download the original free version of this software at the manufacturers website.

Description

Wie is het slimst? Troef je vrienden af en stijg in het Quizduel klassement!

Quizduel is een slimme, kleurrijke en leuke sociale quizgame waar je vrienden en vreemden kunt uitdagen voor een spannende triviaquiz - en automatisch vanalles bijleert!

Quizduel 2.0
● Nieuwe gameplay: Quizduel Tactische Modus - een nieuwe spelvariant.
● Nieuwe vormgeving: frisse nieuwe graphics, avatars, nieuwe toplijsten, nieuw lettertype en extra kleuren.

*Highlights*
● 30.000 tekst- en afbeeldingsvragen van hoge kwaliteit, samengesteld door onze editors en speleers. Kies uit vele categorieën.
● Klim op de toplijst en vergelijk jezelf met de topspelers in Nederland.
● Draag bij aan Quizduel door vragen in te sturen & ontvang een beloning.
● Koppel je social media accounts en daag je vrienden uit.
● Ontwerp je eigen Quizduel avatar.
● Quizduel blijft up-to-date. Dagelijks worden nieuwe tekst en afbeeldingsvragen toegevoegd aan het spel.

Quizzen maar!

www.feomedia.com
Twitter : @quizduel/ Facebook : Quizduel

Who is the smartest? Trump your friends off and rise in the rankings Quiz Duel!

Quiz Duel is a smart, colorful and fun social quiz game where you can challenge friends and strangers for an exciting trivia quiz - and automatically learns vanalles!

Quiz Duel 2.0
● New gameplay: Quiz Duel Tactical mode - a new game variant.
● New design: fresh new graphics, avatars, new top lists, new font and additional colors.

* Highlights *
● 30,000 text and image quality questions, compiled by our editors and game overseers. Choose from many categories.
● Climb the top list and compare yourself with the top players in the Netherlands.
● Contribute to Quiz Duel by sending in questions and receive a reward.
● Unplug your social media accounts and challenge your friends.
● Design your own avatar Quiz Duel.
● Quiz Duel stays up-to-date. Everyday new text and picture questions are added to the game.

Quizzes it!

www.feomedia.com
Twitter: @ quiz game / Facebook: Quiz Duel